woensdag 28 december 2011

“Declaration of Amsterdam” zal 19 januari door Gerard Aben namens PostNL worden ondertekend

Op 19 januari zal op de Amsterdamse zuidas de verklaring van Amsterdam worden ondertekend door een aantal topwerkgevers in Nederland tijdens de nieuwjaars receptie van het Company Pride Platform (CPP). Ook Gerard Aben (Directeur HR van PostNL) zal zijn handtekening namens PostNL gaan plaatsen. Mocht je bij dit heugelijke moment aanwezig willen zijn, meld je dan aan via onze mailbox pride@postnl.nl .

Wat is de Declaration of Amsterdam dan precies?

In Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens staat: “Alle mensen zijn vrij geboren en gelijk in waardigheid en rechten”. Dit zou ook moeten gelden voor Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT of internationaal LGBT) mensen, zowel op het werk als in hun privé leven. Ondanks een gunstigere positie van LGBTs in Nederland, blijft nog steeds een derde¹ van de medewerkers en 40% van de LGBT jongeren² in de kast. Volgens 68% van de Europeanen³ is het nog steeds moeilijk voor homoseksuele medewerkers om uit de kast te komen op het werk.

Om zichtbare verbetering in werkomgeving voor LGBTs te bewerkstelligen heeft de Stichting Company Pride Platform (CPP) de Verklaring van Amsterdam uitgebracht. Een “oproep tot actie” aan alle betrokken partijen: LGBT en niet-LGBT medewerkers, werkgevers, vakbonden en overheden.

Als non-profit organisatie is het CPP nauw verbonden met zowel werknemers als werkgevers. Het CPP realiseert zich daardoor terdege dat een volledig LGBT vriendelijke werkomgeving alleen bereikt kan worden met concrete aanpassingen in het personeelsbeleid en de organisatieculturen.

De Verklaring van Amsterdam streeft naar:

• Open organisatieculturen waar LGBT medewerkers zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn en volledig tot hun recht komen.
• Werkomstandigheden voor LGBT medewerkers die verder gaan dan de minimale wettelijke gelijkheidsbepalingen.
• Actief leiderschap van heteroseksuele medestanders (“straight allies”) en LGBT rolmodellen, die zichtbaar hun steun aan een LGBT vriendelijke werkomgeving uitdragen.
• Toegewijde, actieve en zichtbare samenwerking tussen werkgevers en LGBT medewerkers om te komen tot verbeteringen in ieders belang.De Verklaring van Amsterdam “Oproep tot Actie”: 10 stappenplan

1. Werkgevers bieden een veilige en prettige werkomgeving met gelijke kansen voor alle werknemers zodat alle werknemers, ook LGBT, open en zichzelf kunnen zijn.

2. Werkgevers werken nauw samen met LGBT partners (zoals medewerkersnetwerken en nonprofit organisaties) om met de beschikbare kennis en ervaring verbeteringen te bewerkstelligen.

3. Werkgevers identificeren en ondersteunen leiders (hetero en LGBT) die zich inzetten om LGBT-vriendelijke werkomgevingen te creëren.

4. LGBT werknemers streven naar het open, authentiek en zichtbaar zijn op het werk en helpen hun werkgevers op het gebied van diversiteit en integratie. Als voorbeeld voor alle medewerkers.

5. LGBT medewerkers werken samen met hun werkgevers bij bedenken en het nemen van maatregelen om het “10 stappenplan” van deze Verklaring te implementeren.

6. Werkgevers en LGBT medewerkers creëren en ondersteunen structuren in hun organisatie om voortgang zeker te stellen.

7. Werkgevers nemen de onderdelen van de Verklaring van Amsterdam op in hun organisatie principes, en noemen deze expliciet in externe communicatie, zoals jaarverslagen en MVO Rapportages.

8. Werkgevers en werknemers ontwikkelen instrumenten die de mate van LGBT- vriendelijkheid binnen de organisatie meten en benchmarken de resultaten met andere externe partijen.

9. Werkgevers besteden elk jaar minimaal 1 euro per medewerker binnen de organisatie als budget voor het ondersteunenvan LGBT programma’s en medewerkersnetwerken.

10. Organisaties dragen zichtbaar hun beleid uit voor het bevorderen van LGBT-vriendelijke werkomgevingen in alle landen waar zij actief zijn.

Om de doelstellingen van de Verklaring van Amsterdam te bevorderen wordt een benchmark gecreëerd als standaard voor een volledig LGBT-vriendelijke werkomgeving. Het Company Pride Platform zal het ininiatief nemen om in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen deze benchmark te ontwikkelen. Deelname aan de benchmark zal werkgevers de mogelijkheid bieden om de status en voortgang van hun werkomgeving te bepalen.

Alle ondertekenaars van de Verklaring van Amsterdam onderschrijven de doelstellingen van deze Verklaring en de intentie om met het CPP samen de benchmark te ontwikkelen.

woensdag 14 december 2011

PostNL Pride Wijnproeverij 2011

Op donderdag 8 december kwamen alle wijnliefhebbers van PostNL Pride en hun partners bijeen om deel te nemen aan de 5e wijnproeverij georganiseerd door PostNL Pride.
De locatie was net als vorig jaar Wijnkoperij de Hermitage. Een uitstekende locatie in het centrum van Amsterdam. De deelnemers kregen een diverse mix van mooie witte en rode wijnen aangeboden, met de nodige uitleg en wetenswaardigheden. Daarnaast werd er genoten van  een buffet  met een heerlijke jachtschotel en sate.
Op deze zeer gezellige avond werd er ook nog even stil gestaan bij het afscheid van een van de PostNL Pride bestuurders van het eerste uur; Romke. Hij zal PostNL op termijn gaan verlaten, en gaat zich volledig focussen op een nieuwe uitdaging. Ook Barbara, werkt intussen niet meer voor PostNL maar voor TNT Express, en zal dus minder actief kunnen zijn voor PostNL Pride. Beiden werden toegesproken door Anne, de voorzitter van PostNL Pride en bedankt voor hun bijdragen van de afgelopen jaren vergezeld met een kado en kaart van iedereen.
De wijnproeverij was zo weer een succes, en PostNL Pride kijkt weer uit naar editie 2012. Natuurlijk is iedereen van PostNL weer welkom om deel te nemen.
Indien je op de hoogte gehouden wilt worden van alle activiteiten van PostNL, meld je aan op ons blog, zo krijg je automatisch de nieuw geplaatste berichten in je mailbox.
PostNL Pride.

woensdag 23 november 2011

Presentatie toolkit "uit de kast werkt beter"

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een toolkit "uit de kast werk beter" als onderdeel van de "Gay-Straight Alliance" tussen CPP en FNV met funding van het ministerie van OCW. We zijn dan ook trots op de resultaten die wij aanstaande donderdag zullen presenteren.

Graag nodigen wij je daarom uit:

Donderdag, 24 november om 17.00 uur in Nieuwspoort te Den Haag voor de persconferentie van Company Pride Platform en FNV.

Tijdens deze persbijeenkomst overhandigt FNV-voorzitter, Agnes Jongerius het rapport LHBT in het MKB aan Hans Biesheuvel, voorzitter MKB-Nederland.

Dit rapport is van belang om inzicht te krijgen in de perceptie van MKB-werknemers (LHBT en hetero), MKB-werkgevers, en de bereidheid en de commitment van MKB-werkgevers om LHBT-werknemers te ondersteunen. Met de aanbevelingen in dit rapport willen Company Pride Platform & FNV vaststellen welke beleidsontwikkeling en –instrumenten voor deze doelgroep in het MKB zijn gelegitimeerd en gewenst.

Namens Company Pride Platform & FNV ontvangt Agnes Jongerius de Toolkit: LHBT op de Werkvloer. Deze toolkit bevat de resultaten van de afgelopen 3 jaar van de Werkvloer-Alliantie Company Pride Platform & FNV

·         Handleiding Best Practices voor het starten van een LHBT-netwerk
·         De Workshop: Uit de kast werkt beter. een workshop voor managers en leidinggevenden over sociale veiligheid en acceptatie voor LHBT en een inclusief werkklimaat.
·         Online: www.uitdekastwerktbeter.nl

** De persconferentie duurt tot 18.00. Aansluitend is een borrel in Café De Landman.

Tot donderdag!

PostNL Pride i.s.m. het Company Pride Platform

maandag 31 oktober 2011

PostNL Pride organiseert weer de jaarlijkse wijnproeverij

Op 8 december, tussen 18:30 en 21:30 uur zullen PostNL en TNT Express voor de laatste keer dit jaar gezamelijk optrekken tijdens de jaarlijkse wijnproeverij in combinatie met een diner buffet.

De proeverij vindt plaats bij Wijnkoperij De Hermitage (voorheen Tastevin de Hue) op de Nieuwe Herengracht 18, partners zijn van harte welkom.

De eigen bijdrage is € 20,00 per persoon.
 
Om deel te nemen aan deze activiteit, vragen wij om jou en je partner uiterlijk 17 november te registreren. Per koppel is 1 registratie voldoende.

VOL = VOL (maximaal 25 deelnemers) – dus snel registreren is noodzakelijk!

Wij zien uit naar een goede opkomst!

PostNL Pride

woensdag 19 oktober 2011

L-Women At Work : Friday 11th November 2011 – Amsterdam, The Netherlands

L-Women At Work is the 1st Pan-European event about advancing careers of lesbians, bisexual and transgender women in business.

There are millions of L-Women across Europe, most of whom are active in the labour market, as employees, managers or business owners. In addition, the purchasing power of L-women is immense and the influence we can have on the workplace and society is not necessarily recognisable.

The intention therefore is to create an event to try and maximise the value we can get from and bring to the business world, by sharing ideas, engaging with, motivating and being motivated by other L-Women, learning from successful women who are ready to share their experiences with us, and be encouraged and offered practical support for our own career development.

There will be both a lunch, and networking event at the close of the day included in the subscription cost.

Speaking Opportunities & Registrations
More details are available on the website http://l-womenatwork.eu/, including how to apply to speak or just to be there on the day as a participant.

Organisers
The event is organized by egma, Out & Equal Workplace Advocates, Wybernet, Company Pride Platform, Q-Factor and LesBizz, with generous support from our corporate sponsors, IBM, Citi and Accenture.

Come join us and share your experiences and ideas with us!

donderdag 13 oktober 2011

Uit de kast werkt beter - verhaal 2

Mijn coming out was niet erg spannend: ik ging steeds meer om met een vrouwelijke collega waarvan bekend was dat ze lesbisch is, ging met haar samenwonen en toen was het plaatje compleet. Uit de kast komen was op mijn werk (bij Post) niet nodig. En omdat ik heel open ben en direct, werden er wel vragen gesteld, maar heb ik nooit problemen ondervonden.
 
Wat me wel eens tegenvalt is het feit dat ‘uit de kast komen’ zich telkens herhaalt: een nieuwe sportclub, nieuwe buren en noem zo de gelegenheden maar op. Vooral wanneer je een kind hebt, wordt al heel snel aangenomen dat daar ook een ‘papa’ bij hoort, dit deed zich zelfs voor tijdens een zeilweekend voor lesbische vrouwen!
Ook wanneer je een andere baan krijgt of een nieuwe collega waarmee je close gaat samenwerken, kom je telkens opnieuw uit de kast.
 
Voor iedereen die zichzelf niet durft te outen:  mijn ervaring is dat je het beste gewoon jezelf kunt zijn, dat geaardheid slechts een minimaal deel van jou is en dat het voor de meesten gewoon is. Je angst is wellicht jouw grootste vijand.

maandag 10 oktober 2011

Uit de kast werkt beter - verhaal 1

7 jaar geleden werkte ik als interim, voor de PostNL organisatie. Ik zou op tijdelijke basis werken, en besloot daarom niet uit de kast te zijn. Ik bleef werken voor PostNL, waardoor het lastig werd mijn prive leven af te schermen voor mijn collega's. Dit gaf heel veel druk, met name pratend over vakanties en andere belangrijke veranderingen in het leven, zoals het kopen van een huis. Uiteindelijk door een wel heel nieuwsgierige collega, werd ik voor het blok gezet en heb ik het verteld. Al heel snel wist iedereen het. Niemand heeft ooit enig probleem ervan gemaakt, en ik kan nu vrij vertellen over mijn prive leven. Dit voelt erg goed. Achteraf gezien had ik eerder uit de kast willen komen.

maandag 3 oktober 2011

Uit de kast werkt beter!

Op 11 oktober viert Nederland weer de nationale coming-out-dag. Op Nationale Coming Out dag worden mensen opgeroepen om uit de kast te komen als homo, lesbisch, biseksueel of transgender. Maar ook hetero's worden opgeroepen om uit de kast te komen, waarbij ze zeggen ik ben trots op deze collega’s.
 
Dit jaar is er extra aandacht vanuit het COC en het bedrijfsleven voor meer aandacht voor mensen die nog in of uit de kast zijn op de werkvloer. Hebben de mensen die uit de kast zijn problemen met zichzelf te kunnen zijn op de werkvloer? En zijn er mensen die niet uit de kast durven te komen omdat ze denken dat ze dan gepest zullen worden of er ineens niet meer bij zullen horen?

PostNL Pride , het medewerkers netwerk om homosexualiteit zichtbaar en geaccepteerd te krijgen binnen ons bedrijf, wil ook binnen PostNL extra aandacht besteden aan deze dag en  het bespreekbaar maken van homoseksualiteit op de werkvloer. We vinden het heel belangrijk dat PostNL medewerkers zichzelf kunnen zijn en hun privé leven niet hoeven te verbergen voor collega’s.

Op 11 oktober zullen we dan ook proberen zo veel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan deze dag en iedereen mee te geven hoe belangrijk het is dat er een open sfeer bestaat voor de homoseksuele collega’s, dat ze zichzelf kunnen en durven te zijn. Laat het ons weten als je mee wilt helpen hieraan.

Wellicht dat er op deze dag spontaan mensen uit de kast komen, omdat ze zich gesteund voelen of het moment willen pakken. Dit is echter niet het hoofddoel van deze dag. Mensen die nog niet uit de kast zijn zullen hun eigen moment moeten pakken. Het belangrijkste is, dat als je uit de kast komt, je collega’s nog net zo normaal of leuker met je omgaan als daarvoor.  

Wij willen graag iedereen die dit leest oproepen om hun eigen coming out ervaring op je werk te mailen naar pride@postnl.nl , deze willen we dan anoniem plaatsen op dit blog om andere medewerkers die nog niet uit de kast zijn een hart onder de riem te steken! Ook verhalen van collega’s die een coming out van een collega van dichtbij hebben meegemaakt mogen hun ervaring doormailen. Wij hopen op een hoge response. Laat van je horen, alle deelnemers mogen op de PostNL Pride wijnproeverij in november een kleinigheidje tegemoet zien…

We hebben nog niet echt een ledenlijst, maar mocht je op de hoogte willen blijven van de PostNL Pride activiteiten en de geposte verhalen, geef dan je e-mail op aan de rechterzijde van dit blog: "Wil je op de hoogte blijven via Email?" en je krijgt automatisch de berichten op het blog  ge-e-maild.


woensdag 17 augustus 2011

Eerste Canal Parade onder de PostNL vlag

Op 6 augustus was het dan eindelijk zo ver, de jaarlijkse afsluiter van de Amsterdamse Pride week, de Canal Parade. 80 boten met ieder hun eigen motivatie en boodschap voor tolerantie en acceptatie voeren door de Amsterdamse grachten waarbij ze werden toegejuicht door 400,000 toeschouwers.

Na 5 jaar meegedaan te hebben als TNT, was het nu tijd om PostNL aan het grote publiek te presenteren. Medewerkersnetwerk PostNL Pride, liet met 75 enthousiaste PostNL collega’s, TNT Express collega’s en vrienden (homo’s en hetero’s) zien dat ze blij zijn te werken voor een bedrijf dat het belangrijk vindt dat iedereen open kan zijn over zijn of haar seksuele geaardheid.

Herna Verhagen is sponsor van medewerkersnetwerk PostNL Pride. Herna: "Nederland vervult wereldwijd een voorbeeldfunctie als het gaat om tolerantie van homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders. Toch komt het nog altijd voor dat medewerkers niet open durven te zijn over hun seksuele geaardheid. Door met PostNL zichtbaar te zijn op Gay Pride geven we een belangrijk signaal af. Bij PostNL moet iedereen zichzelf kunnen zijn."

De boot voer als nummer 48 over de Prinsengracht. Een 5 meter hoge postbode op de boeg van de boot trok de aandacht van het publiek. De opvarenden en 4 professionele dansers stalen de show met een vooraf ingestudeerde choreografie. Het publiek genoot met volle teugen en danste op de kade mee met onze collega’s op de boot. Zelfs een heftige regenbui kon de pret niet drukken. Doorweekt van de regen lieten onze collega’s hun beste danspassen zien.

Na een fantastische dag waarbij acceptatie en tolerantie centraal stonden, hopen we natuurlijk dat deze boodschap de rest van het jaar bijblijft. Het belangrijkste hierbij is, los van meningen over seksuele geaardheid, dat we respect voor elkaar hebben, en elkaar behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

vrijdag 5 augustus 2011

The boat is almost ready for boarding!

De opbouw van de boot is inmiddels in volle gang. Afgelopen donderdag is de dekschuit gearriveerd bij de opbouw locatie in Amsterdam Noord. 

De veiligheidsrailing wordt gemonteerd, de eyecatcher "Onze stoere Mail Man" is getest, de podiumblokken voor de dansers staan ook op hun plek en de DJ-booth volgt. De banieren liggen ook klaar om gemonteerd te worden aan de zijkant van de boot. Nu alles nog monteren en de geluidsinstallatie gereed maken. Kortom bijna klaar voor een behouden vaart!

Deze week heeft het PostNL Pride team het draaiboek goed doorgenomen en is het puntje op de spreekwoordelijke i gezet.

De weergoden willen dit jaar niet helemaal meewerken, maar blijven we hopen. In de weersverwachting wordt aangeven dat de neerslag minimaal zal zijn. De temperatuur is naar verwachting rond de 20 graden en is dus een optimaal dansklimaat!Vorige week is er een filmpje met dansinstructies(als een Flashmob) gestuurd naar alle opvarenden, en zitten de dansbewegingen er nu goed in!

Zaterdag om 12:45 uur worden de deelnemers verwacht op de Pontsteiger in de houthaven van Amsterdam. Zodra iedereen aan boord is, vertrekt de boot naar de thuishaven ‘het Westerdok’, het vertrekpunt van de Amsterdam Canal Parade 2011!

donderdag 4 augustus 2011

Stuur een kaartje met jouw foto van de Canal Parade en win!

PostNL doet ook dit jaar weer mee aan de Canal Parade, de beroemde afsluiter van de Amsterdamse Gay Pride week, waarbij meer dan 80 boten door de Prinsengracht varen, toegejuicht door meer dan 500,000 mensen.

De PostNL Pride boot heeft natuurlijk alle aanmoediging nodig, met name van collega’s. Kom dan ook langs op 6 augustus om ons te zien, en natuurlijk ook de leuke sfeer van het evenement te proeven.

Wij zijn benieuwd en willen graag zien hoe jullie ons ervaren vanaf de kant, door middel van een kaartje. Via de mobiele kaarten service van PostNL (app “kaartje sturen” – te downloaden op je smartphone), kun je terplekke een kaartje naar ons toesturen. Op dit kaartje willen we onze boot herkenbaar zien, en een persoonlijke tekst van je ervaring. Tip: download de app voordat je van huis gaat (veel dataverbruik)!

http://www.postnl.nl/voorthuis/online-winkel/mobiele-kaartenservice/

Van deze kaartjes willen we een mooie collage maken, als herinnering aan onze deelname, en de support die we van onze collega’s hebben mogen ontvangen.

Stuur  je kaartje naar het volgende adres:

PostNL Pride att. R. vd Wal
Postbus 30250
2500 GG Den Haag

Gebruik de actiecode: pride

Het mooie is dat je met deze actiecode de gehele dag met 20% korting kaartjes kunt verzenden.

De mooiste inzending krijgt een mag ter waarde van 50 euro bestellen bij de PostNL fotoservice. Vergeet niet je naam en e-mail adres te vermelden.

Ook niet PostNL-ers mogen meedoen. Dus moedig je familie en vrienden ook aan dit te doen. Hoe meer kaartjes, des te leuker. We rekenen op je support! Je komt toch ook 6 augustus?

vrijdag 29 juli 2011

Het aftellen is begonnen...


Het is al bijna zover en nadert de finale, althans, zo voelt het voor het hele projectteam wat dit jaar de PostNL boot organiseert voor de Amsterdam Canal Parade 2011.

Dit jaar is het toch weer extra spannend, gezien de splitsing tussen Post en Express waardoor onze Pride organisatie ook werd ‘opgesplitst. Dat wil niet zeggen dat TNT Express niet meer met ons mee mag op de boot, er zijn nog steeds veel TNT-ers aan boord bij ons.

De voorzitter van PostNL Pride, Anne van Baarle, is ook onze project manager voor het organiseren van de Canal Parade. In 2008, was Anne ook al verantwoordelijk hiervoor. Gelukkig is Anne niet alleen, en hebben alle PostNL Pride team leden hun steentje bijgedragen.

Het gehele team is afgelopen maanden zeer intensief bezig geweest met alles rondom de boot. Zo verzorgt Barbara Huijgen alles rondom de kleding, dans en muziek. En dat is geen gemakkelijke taak, gezien over smaak niet te twisten valt en iedereen altijd wel een mening heeft over muziek en kleding.

Jeroen Weers houdt zich voornamelijk bezig met alle communicatie intern en extern en onderhoudt het contact met alle deelnemers. Hierbij heeft hij ondersteuning van George Kiebert en Romke van der Wal. Jeroen heeft onder andere deze blog (www.postnlpride.nl) opgezet, en is PostNL Pride nu ook op Twitter te vinden.

Jan-Auke Smaal regelt de catering en verzorgt hij met ondersteuning van Romke de ‘PostNL Supporters Boat’. De Supporters Boat vaart niet, en is er speciaal voor PostNL mensen die wel onderdeel willen zijn van de Canal Parade maar dan iets minder in spotlights willen staan. Natuurlijk verwachten we luid gejuich van hen op het moment dat de varende PostNL boot langs komt.

Ed Vialle (met backup Romke) regelt alle financiële zaken. Ook is Jackie Philips van TNT Express nog steeds enthousiast om haar bijdrage en kennis van afgelopen jaren te leveren! Daarnaast pakken George, Romke en Paul Overdijk de nodige acties op om ook dit jaar weer een fantastische boot te maken.

Alle voorbereidingen voor de boot zelf zijn inmiddels grotendeels afgerond en zijn alle contracten afgesloten rondom de dekschuit met duw- en sleepboot, decor, geluid, stroomvoorziening, aankleding en opbouw. Volgende week zal gestart worden met de fysieke opbouw en aankleding van de boot, maar hier volgende week meer over.


Wij zijn al aan het aftellen, jullie ook?

Het PostNL Pride Team:
v.l.n.r. Jeroen, Ed, Barbara, Anne, Jan-Auke, George, Romke en Paul (niet op de foto)


donderdag 21 juli 2011

Nog 10 plaatsen beschikbaar voor de Canal Parade

Ben je homo, lesbisch, biseksueel, transgender of ‘gewoon hetero’ en je hebt altijd al een keer willen meevaren op de Canal Parade, grijp dan nu je kans om het dit jaar nog te doen!
Er zijn nog maar 10 plaatsen beschikbaar op de varende boot, en ook 10 op de support boot, wees er dus snel bij. Op 6 augustus is het alweer zover.
Schrijf je nu in! (let op 1 inschrijving per deelnemer!):
Je mag je partner, een goede vriend een collega meenemen. De kosten bedragen 25 euro per persoon. Voor dit bedrag wordt je de gehele dag voorzien van eten, drinken en  een hoop gezelligheid.
We zien je inschrijving tegemoet, mocht je op eigen houtje gaan, verwachten we natuurlijk extra gejuich aan de kant voor de opvarenden van de PostNL Pride boot.
Stuur dit bericht door indien je iemand weet die dit leuk zou vinden!
We kunnen geen beschikbaarheid meer garanderen. Vol = Vol.
PostNL Pride

zondag 17 juli 2011

Nieuw logo voor PostNL Pride

PostNL Pride, het LGBT netwerk van PostNL heeft een nieuw logo, dat helemaal voldoet aan de nieuwe brand richtlijnen van PostNL. "Er gekozen voor een samenhang met de designs van de andere PostNL netwerk logo's" aldus de Directeur Communicatie van Post NL - Willem Koch.

PostNL Pride is erg blij met het nieuwe logo, welke dan ook veelvuldig voorbij zal komen op de komende Canal Parade.

vrijdag 10 juni 2011

Schrijf je nu in voor deelname aan de Canal Parade 2011


De Inschrijving voor de Amsterdam Canal Parade 2011 is nu begonnen. Het belooft weer een fantastisch evenement te worden.

Noteer in je agenda: zaterdag 6 augustus!

Zin om met ons mee te gaan op de boot zelf of op de supportersboot? Schrijf je direct in om zeker te zijn dat jij erbij bent.

Let op de deadline voor inschrijven is 10 juli 2011.

Wanneer je graag nadere informatie wilt of een andere vraag hebt, neem dan contact met ons op.

Wij zien uit naar je komst!

Het PostNL Pride team

Anne van Baarle, Paul Overdijk, George Kiebert, Romke van der Wal, Barbara Huijgen, Jan-Auke Smaal, Ed Vialle, en Jeroen Weers.

donderdag 19 mei 2011

PostNL's Pride netwerk, nog steeds springlevend


Na de splitsing van het TNT concern zal TNT Pride (het netwerk voor Gay, Lesbische, Bisexuele en Transgender medewerkers binnen TNT) haar werkzaamheden voortzetten als PostNL Pride voor alle GLBT PostNL medewerkers.

PostNL Pride heeft een nieuw bestuur dat vol enthousiasme aan de slag gaat. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Anne van Baarle (voorzitter), Paul Overdijk, George Kiebert, Jan-Auke Smaal, Ed Vialle, Romke van der Wal, Barbara Huijgen en Jeroen Weers.
Herna Verhagen zal zich als sponsor binnen de Raad van Bestuur van PostNL hard maken voor de doelstellingen van het Pride netwerk.
Doelstelling en activiteiten PostNL Pride in 2011
PostNL Pride heeft onder meer als doelstelling voor het komende jaar om extra focus te leggen op het bereiken van onze doelgroep, juist op de plekken waar meer acceptatie nodig is. De activiteiten die PostNL Pride zal ondernemen worden hier op afgestemd. Deze activiteiten zullen in het najaar starten.
Natuurlijk zal PostNL Pride dit jaar weer deelnemen aan de Canal Parade op 6 augustus in Amsterdam. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de organisatie van onze deelname. Wij nodigen alle leden en sympathisanten uit om deel te nemen of hun support te geven. Daarover zal nog apart worden gecommuniceerd.
Heb je nog vragen, ideeën of suggesties? Stuur een mailtje naar pride@postnl.nl.
We kijken uit naar weer een leuk jaar vol activiteiten en hopen dit enthousiasme te kunnen delen met zo veel mogelijk PostNL Pride leden.
PostNL Pride
Anne, Paul, George, Jan-Auke, Ed, Romke, Barbara en Jeroen.