donderdag 19 mei 2011

PostNL's Pride netwerk, nog steeds springlevend


Na de splitsing van het TNT concern zal TNT Pride (het netwerk voor Gay, Lesbische, Bisexuele en Transgender medewerkers binnen TNT) haar werkzaamheden voortzetten als PostNL Pride voor alle GLBT PostNL medewerkers.

PostNL Pride heeft een nieuw bestuur dat vol enthousiasme aan de slag gaat. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Anne van Baarle (voorzitter), Paul Overdijk, George Kiebert, Jan-Auke Smaal, Ed Vialle, Romke van der Wal, Barbara Huijgen en Jeroen Weers.
Herna Verhagen zal zich als sponsor binnen de Raad van Bestuur van PostNL hard maken voor de doelstellingen van het Pride netwerk.
Doelstelling en activiteiten PostNL Pride in 2011
PostNL Pride heeft onder meer als doelstelling voor het komende jaar om extra focus te leggen op het bereiken van onze doelgroep, juist op de plekken waar meer acceptatie nodig is. De activiteiten die PostNL Pride zal ondernemen worden hier op afgestemd. Deze activiteiten zullen in het najaar starten.
Natuurlijk zal PostNL Pride dit jaar weer deelnemen aan de Canal Parade op 6 augustus in Amsterdam. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de organisatie van onze deelname. Wij nodigen alle leden en sympathisanten uit om deel te nemen of hun support te geven. Daarover zal nog apart worden gecommuniceerd.
Heb je nog vragen, idee├źn of suggesties? Stuur een mailtje naar pride@postnl.nl.
We kijken uit naar weer een leuk jaar vol activiteiten en hopen dit enthousiasme te kunnen delen met zo veel mogelijk PostNL Pride leden.
PostNL Pride
Anne, Paul, George, Jan-Auke, Ed, Romke, Barbara en Jeroen.