woensdag 23 november 2011

Presentatie toolkit "uit de kast werkt beter"

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een toolkit "uit de kast werk beter" als onderdeel van de "Gay-Straight Alliance" tussen CPP en FNV met funding van het ministerie van OCW. We zijn dan ook trots op de resultaten die wij aanstaande donderdag zullen presenteren.

Graag nodigen wij je daarom uit:

Donderdag, 24 november om 17.00 uur in Nieuwspoort te Den Haag voor de persconferentie van Company Pride Platform en FNV.

Tijdens deze persbijeenkomst overhandigt FNV-voorzitter, Agnes Jongerius het rapport LHBT in het MKB aan Hans Biesheuvel, voorzitter MKB-Nederland.

Dit rapport is van belang om inzicht te krijgen in de perceptie van MKB-werknemers (LHBT en hetero), MKB-werkgevers, en de bereidheid en de commitment van MKB-werkgevers om LHBT-werknemers te ondersteunen. Met de aanbevelingen in dit rapport willen Company Pride Platform & FNV vaststellen welke beleidsontwikkeling en –instrumenten voor deze doelgroep in het MKB zijn gelegitimeerd en gewenst.

Namens Company Pride Platform & FNV ontvangt Agnes Jongerius de Toolkit: LHBT op de Werkvloer. Deze toolkit bevat de resultaten van de afgelopen 3 jaar van de Werkvloer-Alliantie Company Pride Platform & FNV

·         Handleiding Best Practices voor het starten van een LHBT-netwerk
·         De Workshop: Uit de kast werkt beter. een workshop voor managers en leidinggevenden over sociale veiligheid en acceptatie voor LHBT en een inclusief werkklimaat.
·         Online: www.uitdekastwerktbeter.nl

** De persconferentie duurt tot 18.00. Aansluitend is een borrel in Café De Landman.

Tot donderdag!

PostNL Pride i.s.m. het Company Pride Platform