woensdag 28 december 2011

“Declaration of Amsterdam” zal 19 januari door Gerard Aben namens PostNL worden ondertekend

Op 19 januari zal op de Amsterdamse zuidas de verklaring van Amsterdam worden ondertekend door een aantal topwerkgevers in Nederland tijdens de nieuwjaars receptie van het Company Pride Platform (CPP). Ook Gerard Aben (Directeur HR van PostNL) zal zijn handtekening namens PostNL gaan plaatsen. Mocht je bij dit heugelijke moment aanwezig willen zijn, meld je dan aan via onze mailbox pride@postnl.nl .

Wat is de Declaration of Amsterdam dan precies?

In Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens staat: “Alle mensen zijn vrij geboren en gelijk in waardigheid en rechten”. Dit zou ook moeten gelden voor Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT of internationaal LGBT) mensen, zowel op het werk als in hun privé leven. Ondanks een gunstigere positie van LGBTs in Nederland, blijft nog steeds een derde¹ van de medewerkers en 40% van de LGBT jongeren² in de kast. Volgens 68% van de Europeanen³ is het nog steeds moeilijk voor homoseksuele medewerkers om uit de kast te komen op het werk.

Om zichtbare verbetering in werkomgeving voor LGBTs te bewerkstelligen heeft de Stichting Company Pride Platform (CPP) de Verklaring van Amsterdam uitgebracht. Een “oproep tot actie” aan alle betrokken partijen: LGBT en niet-LGBT medewerkers, werkgevers, vakbonden en overheden.

Als non-profit organisatie is het CPP nauw verbonden met zowel werknemers als werkgevers. Het CPP realiseert zich daardoor terdege dat een volledig LGBT vriendelijke werkomgeving alleen bereikt kan worden met concrete aanpassingen in het personeelsbeleid en de organisatieculturen.

De Verklaring van Amsterdam streeft naar:

• Open organisatieculturen waar LGBT medewerkers zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn en volledig tot hun recht komen.
• Werkomstandigheden voor LGBT medewerkers die verder gaan dan de minimale wettelijke gelijkheidsbepalingen.
• Actief leiderschap van heteroseksuele medestanders (“straight allies”) en LGBT rolmodellen, die zichtbaar hun steun aan een LGBT vriendelijke werkomgeving uitdragen.
• Toegewijde, actieve en zichtbare samenwerking tussen werkgevers en LGBT medewerkers om te komen tot verbeteringen in ieders belang.De Verklaring van Amsterdam “Oproep tot Actie”: 10 stappenplan

1. Werkgevers bieden een veilige en prettige werkomgeving met gelijke kansen voor alle werknemers zodat alle werknemers, ook LGBT, open en zichzelf kunnen zijn.

2. Werkgevers werken nauw samen met LGBT partners (zoals medewerkersnetwerken en nonprofit organisaties) om met de beschikbare kennis en ervaring verbeteringen te bewerkstelligen.

3. Werkgevers identificeren en ondersteunen leiders (hetero en LGBT) die zich inzetten om LGBT-vriendelijke werkomgevingen te creëren.

4. LGBT werknemers streven naar het open, authentiek en zichtbaar zijn op het werk en helpen hun werkgevers op het gebied van diversiteit en integratie. Als voorbeeld voor alle medewerkers.

5. LGBT medewerkers werken samen met hun werkgevers bij bedenken en het nemen van maatregelen om het “10 stappenplan” van deze Verklaring te implementeren.

6. Werkgevers en LGBT medewerkers creëren en ondersteunen structuren in hun organisatie om voortgang zeker te stellen.

7. Werkgevers nemen de onderdelen van de Verklaring van Amsterdam op in hun organisatie principes, en noemen deze expliciet in externe communicatie, zoals jaarverslagen en MVO Rapportages.

8. Werkgevers en werknemers ontwikkelen instrumenten die de mate van LGBT- vriendelijkheid binnen de organisatie meten en benchmarken de resultaten met andere externe partijen.

9. Werkgevers besteden elk jaar minimaal 1 euro per medewerker binnen de organisatie als budget voor het ondersteunenvan LGBT programma’s en medewerkersnetwerken.

10. Organisaties dragen zichtbaar hun beleid uit voor het bevorderen van LGBT-vriendelijke werkomgevingen in alle landen waar zij actief zijn.

Om de doelstellingen van de Verklaring van Amsterdam te bevorderen wordt een benchmark gecreëerd als standaard voor een volledig LGBT-vriendelijke werkomgeving. Het Company Pride Platform zal het ininiatief nemen om in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen deze benchmark te ontwikkelen. Deelname aan de benchmark zal werkgevers de mogelijkheid bieden om de status en voortgang van hun werkomgeving te bepalen.

Alle ondertekenaars van de Verklaring van Amsterdam onderschrijven de doelstellingen van deze Verklaring en de intentie om met het CPP samen de benchmark te ontwikkelen.

woensdag 14 december 2011

PostNL Pride Wijnproeverij 2011

Op donderdag 8 december kwamen alle wijnliefhebbers van PostNL Pride en hun partners bijeen om deel te nemen aan de 5e wijnproeverij georganiseerd door PostNL Pride.
De locatie was net als vorig jaar Wijnkoperij de Hermitage. Een uitstekende locatie in het centrum van Amsterdam. De deelnemers kregen een diverse mix van mooie witte en rode wijnen aangeboden, met de nodige uitleg en wetenswaardigheden. Daarnaast werd er genoten van  een buffet  met een heerlijke jachtschotel en sate.
Op deze zeer gezellige avond werd er ook nog even stil gestaan bij het afscheid van een van de PostNL Pride bestuurders van het eerste uur; Romke. Hij zal PostNL op termijn gaan verlaten, en gaat zich volledig focussen op een nieuwe uitdaging. Ook Barbara, werkt intussen niet meer voor PostNL maar voor TNT Express, en zal dus minder actief kunnen zijn voor PostNL Pride. Beiden werden toegesproken door Anne, de voorzitter van PostNL Pride en bedankt voor hun bijdragen van de afgelopen jaren vergezeld met een kado en kaart van iedereen.
De wijnproeverij was zo weer een succes, en PostNL Pride kijkt weer uit naar editie 2012. Natuurlijk is iedereen van PostNL weer welkom om deel te nemen.
Indien je op de hoogte gehouden wilt worden van alle activiteiten van PostNL, meld je aan op ons blog, zo krijg je automatisch de nieuw geplaatste berichten in je mailbox.
PostNL Pride.