zondag 22 januari 2012

PostNL ondertekent Declaration of Amsterdam

19 januari was een belangrijke dag voor meer acceptatie en zichtbaarheid van homoseksualiteit op de werkvloer. Op het hoofdkantoor van Accenture waren meer dan 150 man  getuige van de ondertekening van de declaration of Amsterdam door 11 grote werkgevers (met wereldwijd gezamelijk bijna 2 miljoen werknemers) tijdens de company pride platform nieuwjaars receptie.
GĂ©rard Aben, Managing Director group HR van PostNL, was aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie, om namens PostNL de declaration te ondertekenen. Andere bedrijven die ondertekend hebben zijn Shell, ING, KLM, Cisco, Accenture, IBM, UWV, Gemeente Den Haag, Philips en TNT Express.

Paul Overdijk (links) schudt de hand van Gerard Aben na ondertekening.
Foto: www.francesoalosa.net
De declaration of Amsterdam is een 10 punten plan waarbij werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen in het creeren van een veilige werkplaats  voor iedereen, waarbij iedere werknemer zijn authentieke zelf kan zijn. Als een werknemer zich geaccepteerd voelt om wie hij / zij is, zal deze zich lekkerder in zijn vel voelen en daarmee dus meer betrokken zijn bij het werk en zijn werkgever.

Eerder onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat ten minste 29% van de homoseksuele mannen en 13% van de lesbische vrouwen in Nederland wel eens last heeft van negatieve reacties op het werk. Ongeveer een derde van de LHBT werknemers is op het werk niet open over zijn/haar geaardheid.
Het company pride platform, met scheidend bestuursvoorzitter Paul Overdijk van PostNL (een van de oprichters van het platform), zal in de toekomst verder gaan onder de naam Workplace Pride. Hiervoor is gekozen omdat dit platform zich niet alleen inzet voor Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT) werknemers in bedrijven, maar ook bij overheden en andere organisaties.PostNL Pride is aangesloten bij Workplace Pride en zal de komende jaren intensief samenwerken met het platform.

PostNL Pride werft:

PostNL Pride zoekt nieuwe mensen die mee willen helpen in het organiseren van activiteiten, en zich in willen zetten voor meer acceptatie van LHBT collega's. Lijkt het je leuk om deel te nemen in het PostNL Pride team en actief mee te denken en mee te werken, stuur een e-mail naar pride@postnl.nl .